ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Αφορά τους ανακηρυχθέντες πτυχιούχους Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020