ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΠΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α.Ε. 2021-2022_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου, α.ε. 2021-2022, για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Ορθή Επανάληψη μετά την αφαίρεση του μαθήματος με κωδικό 510124 Αστική Γεωγραφία (διδάσκουσα, καθ. Θ. Ανθοπούλου), το οποίο εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί