ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλείσθε να αγνοήσετε οποιοδήποτε e mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση

dpapado.panteion.gr@gmail.com 

διότι καμία σχέση δεν έχει με την Καθηγήτρια κα Δέσποινα Παπαδοπούλου