ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙ - ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ '' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''

Για τη διαδικασία εισαγωγής στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών η αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων ολοκληρώθηκε. Η πρόσκληση για τη φάση των συνεντεύξεων της 29ης Σεπτεμβρίου έχει ήδη αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποψηφίων όπου αναφέρεται η ακριβής ώρα. 

Επίσης έχουν ενημερωθεί όσες και όσοι απέτυχαν στη γραπτή εξέταση.