Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον υποψήφιο ερευνητή στην ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και στη συμπληρωματικότητα ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στην (κοινωνιολογική) ποιοτική έρευνα, ανάλογα με το υπό διερεύνηση θέμα.  Στο μάθημα οι φοιτητές/τριες καλούνται να ασκηθούν στη συγκρότηση και οριοθέτηση του ερευνητικού τους αντικειμένου καθώς και στην παραγωγή ποιοτικών δεδομένων. To περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: οι διευκρινήσεις εννοιών (μέθοδος/μέθοδοι/τεχνικές/μεθοδολογία), η θεωρητική συζήτηση για τη μεθοδολογία στην κοινωνική έρευνα, η παραδοσιακή και η σύγχρονη αντιπαλότητα ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης, η αναγκαία σύνθεση ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας, η ταξινόμηση ποιοτικών μεθόδων έρευνας, οι μέθοδοι έμμεσης παρατήρησης (ανάλυση τεκμηρίων, ανάλυση περιεχομένου), οι μέθοδοι άμεσης παρατήρησης (η επιτόπια έρευνα, η σε βάθος συνέντευξη, η βιογραφία, τα  ιστορικά ζωής, η ανάλυση εγγράφων), ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας, η παραγωγή ποιοτικών δεδομένων, η επιλογή πληθυσμού και η ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων.

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

 

Κωδικός Γραμματείας
51M209
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται