Κοινωνική Ευημερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Το σεμινάριο αυτό τοποθετείται στο χώρο της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και αφορά τα φιλοσοφικά και θεωρητικά θεμέλια που προϋποτίθενται τόσο στην ανάλυση όσο και στην διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κομβικές έννοιες όπως η κοινωνική δικαιοσύνηκαι η κοινωνική ευημερία. Το σεμινάριο  έχει προσανατολισμό όχι μόνο εξηγητικό αλλά και κριτικόκαι εστιάζει κυρίως στις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από το μείζον, σύνθετο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης που θεραπεύει με διαφορετικούς τρόπους κάθε κοινωνική πολιτική αλλά και τις πολλές διαφορετικές πλευρές της συζήτησης γύρω από την κοινωνική ευημερία (τους ορισμούς, τις προϋποθέσεις, τις θεμελιώσεις, τα επίπεδα, τις «ανθρώπινες ανάγκες» κλπ)  – και τη σύνθετη σχέση μεταξύ των δύο, δηλαδή εάν και πως μπορεί να είναι συμβατές (ή όχι, στην περίπτωση του νεοφιλελευθερισμού) έννοιες κοινωνικής δικαιοσύνης με έννοιες κοινωνικής ευημερίας (και προστασίας) για την πλειοψηφία των πολιτών.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται κατά 30% στην παρουσίαση μέσα στο μάθημα και κατά 70% στην τελική γραπτή εργασία επάνω σε σχετικό θέμα.

 

Κωδικός Γραμματείας
51M211
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Διδάσκεται