Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολυσήμαντης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις συνθήκες εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και σα τεχνολογικά συστήματα και της δυναμικής σχέσης μέσω της οποίας οι νέες τεχνολογίες τείνουν να επηρεάσουν τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής στους διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας.

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51M217
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται