Διαχείριση της ζωής και κοινωνικός έλεγχος μέσα από τις δομές ψυχικής υγείας στην κοινότητα.