Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της αστεγίας: Η περίπτωση μιας άστεγης γυναίκας στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης.