Που Πηγαίνει η Ανθρώπινη Εργασία;

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το σεμινάριο ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θα εξετάσει τους μετασχηματισμούς που υφίσταται η εργασία στα πλαίσια πολλαπλών κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και όχι μόνο τεχνολογικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Το σεμινάριο θα εξετάσει σύγχρονα έως επίκαιρα φαινόμενα και θα προτείνει εργασίες σχετικά με αυτά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα το παρακολουθήσουν

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες :

•     Να κατανοούν χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού προτύπου 

•     Να κατανοούν την αλληλοεπίδραση ανάμεσα στην εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέλιξη της  οργάνωσης της εργασίας

•     Να γνωρίσουν πως οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν την εργασία.

•     Να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στην αυτοματοποιημένη και ψηφιακή εργασία

•     Να κατανοήσουν   τι είναι η παγκόσμια αλυσίδα της αξίας

•     Να κατανοούν τις νέες μορφές εργασίας όπως την εργασία μέσω πλατφόρμας και η τηλεργασία

•     Να κατανοήσουν τι είναι η gig-economy work (εργασίες του ποδαριού)

 

 

Κωδικός Γραμματείας
510472
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται