Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνική Πολιτική

Περιεχόμενο του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και τα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επιστήμη και συνδέονται με τα χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο και το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής στο σύγχρονο κόσμο. 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες περιεχομένου:

-         

Η έννοιες της εξουσίας και της κυριαρχίας και τα χαρακτηριστικά τους.

-         

Βασικά πολιτικό-ιδεολογικά ρεύματα (φιλελευθερισμός, μαρξισμός, φασισμός, θρησκευτικά ρεύματα, φεμινισμός, περιβαλλοντισμός) και κοινωνική πολιτική.

-         

Πολιτικά καθεστώτα και κοινωνική πολιτική (φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική

-         

δημοκρατία, αυταρχισμός, σοσιαλισμός).

-         

Διαιρετικές τομές, πολιτικές συμμαχίες και κοινωνική πολιτική.

-         

Κόμματα, κομματικά και εκλογικά συστήματα και κοινωνική πολιτική.

-         

Πολιτική κουλτούρα, κοινή γνώμη, μέσα επικοινωνίας, επιστημικές κοινότητες και οι επιδράσεις τους στην κοινωνική πολιτική.

-         

Πολιτικοί θεσμοί, διακρίσεις εξουσιών και κοινωνική πολιτική ( ρόλος νομοθετικής εξουσίας, κυβέρνησης και δικαστηρίων στη χάραξη και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής)

-         

Ομάδες συμφερόντων/ειδικού ενδιαφέροντος και κοινωνική πολιτική (αγροτικές οργανώσεις, συνδικάτα, εργοδότες, οργανώσεις επαγγελματιών, επιμελητήρια, οργανώσεις συνταξιούχων, γυναικών, ΑμεΑ, ΜΚΟ).

-         

Θεσμοί έκφρασης και συνάρθρωσης συμφερόντων και κοινωνική πολιτική(Κορπορατισμός, πλουραλισμός, δικτυακή διακυβέρνηση, έκφραση γνώμης, διαβούλευση, συμμετοχή).

-         

Το ζήτημα της Γραφειοκρατίας και οι επιδράσεις του στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της κοινωνικής πολιτικής.

-         

Δομή και οργάνωση του κράτους(ομοσπονδιακά, μονιστικά και αποκεντρωτικά συστήματα, ανεξάρτητες αρχές) και κοινωνική πολιτική

 

 

 

Κωδικός Γραμματείας
510227
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται