Κοινωνική Αλληλεγγύη, Ταυτότητες και Κοινωνικός Δεσμός

Σκοπός μαθήματος είναι η γνωριμία του/της φοιτητή/τριας με τις έννοιες της κοινωνικής ταυτότητας και του κοινωνικού δεσμού. Στο μάθημα προτείνεται μία κοινωνιολογική προσέγγιση των όρων κατασκευής των συλλογικών ταυτοτήτων γενικότερα και του κοινωνικού δεσμού ως του σημαντικότερου παράγοντα διαμόρφωσης της κοινωνικής συνοχής. Επίσης δίνεται έμφαση στον τρόπο που η διαφορετική φύση του κοινωνικού δεσμού της κάθε κοινωνίας κατασκευάζει διαφορετικού τύπου έθνη κράτη και οδηγεί σε διαφορετικού τύπου ανάπτυξη.

Κωδικός Γραμματείας
510121
Κατηγορία
Ελεύθερης Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται