Κριτικός αναστοχασμός και Κοινωνική εργασία με ετερότητες, μειονότητες και πρόσφυγες

Το σεμινάριο επιχειρεί μια εισαγωγή και ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών κοινωνικής πολιτικής, για την ‘κοινωνική εργασία’ ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη και ως φορέα εφαρμογών κοινωνικών πολιτικών. Κατά τη διδασκαλία παρουσιάζονται: η έννοια και η σημασία του κριτικού αναστοχασμού η προσέγγιση της κριτικής κοινωνικής εργασίας και της αναστοχαστικής πρακτικής, αξιολογείται η οπτική των ριζοσπαστικών και φεμινιστικών θεωριών και η επιρροή τους στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας και συζητείται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Δίνεται επίσης έμφαση σε μεθοδολογικά ζητήματα γύρω από έννοιες, όπως η πολυπολιτισμικότητα, οι  μειονότητες, η ταυτότητα –ετερότητα (φύλο, φυλή, πολιτισμική ταυτότητα, σεξουαλική προτίμηση, αναπηρία), ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κοινωνική ένταξη, κ.α. Επιπρόσθετα το σεμινάριο δίδει παραδείγματα παρεμβάσεων και δράσεων στην κοινότητα, στο σχολείο σε μειονοτικούς οικισμούς και σε ξενώνες προσφύγων.

 

Διδάσκουσα: Α. Κανδυλάκη

Κωδικός Γραμματείας
510205
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται