Κοινωνική δομή και οργάνωση της Κύπρου: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς σχέσεις

Σκοπός: Το μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει τον τρόπο οργάνωσης της κυπριακής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα των κοινωνικών δραστηριοτήτων (Κράτος, οικονομία, ιδεολογία, πολιτισμός) από την κατάκτηση του νησιού από τους Δυτικούς μέχρι το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν (2004). Θα εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του φεουδαρχικού, του ασιατικού και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής κάτω από το ειδικό πρίσμα της ύπαρξης των δύο κοινοτήτων (από την Οθωμανική περίοδο και μετά), του ρόλου της Εκκλησίας και των συμφερόντων των ισχυρών κρατών στην περιοχή (Οθωμανική Αυτοκρατορία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, ΕΣΣΔ).

Κωδικός Γραμματείας
510174
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται