Βασικά στοιχεία Κοινωνιολογίας

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα προσπαθούμε να κατανοήσουμε κάποια βασικά φαινόμενα και θεσμούς του κοινωνικού κόσμου μέσα στον οποίο όλοι / όλες ζούμε καθημερινά μέσα σε συλλογικότητες και θα αναφερθούμε σύντομα σε μια σειρά από διαφορετικά θέματα και τομείς της κοινωνιολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι να μας ευαισθητοποιήσει σε κάποιους από τους τρόπους σκέψης, έννοιες και θέματα της κοινωνιολογίας και να μας προτείνει τρόπους ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας διαφορετικούς από αυτούς που θεωρούμε συνήθως ως αυτονόητους. Παράλληλα θα μας απασχολήσει και το ζήτημα του γιατί και πώς η κοινωνιολογία – και κατ ́ επέκταση όλες οι κοινωνικές επιστήμες – θεωρείται επιστήμη, αλλά διαφορετική από τις φυσικές επιστήμες ̇ εδώ θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα ποιο είναι το αντικείμενο της επιστήμης, της σχέσης του επιστήμονα - κοινωνιολόγου με αυτό όπως των στόχων της επιστήμης. Τέλος θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε μια σειρά από διαφορετικές όψεις και θεσμούς της κοινωνικής ζωής όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η εργασία, οι οργανώσεις, η κοινωνική διαστρωμάτωση, ο εξαστισμός, η παγκοσμιοποίηση, τα ΜΜΕ, η εθνότητα, η παρέκκλιση, η κοινωνική μεταβολή, η βιομηχανική κοινωνία κ.λπ.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510175
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται