Ποιοτικές μεθόδοι Κοινωνικής Έρευνας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στη διαδικασία των ποιοτικών κοινωνικών ερευνών και  η απόκτηση γνώσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεσή τους. Το μάθημα πραγματεύεται τα κοινά στάδια σχεδιασμού όλων των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών και τις ποιοτικές μεθόδους παραγωγής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Διευκρινήσεις εννοιών: Μέθοδος/Μέθοδοι/Τεχνικές/Μεθοδολογία
  2. Ταξινόμηση ποιοτικών μεθόδων έρευνας
  3. Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας
  4. Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: συνέντευξη
  5. Επιλογή πληθυσμού
  6. Κατάταξη, οργάνωση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων

 

Κωδικός Γραμματείας
510176
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται