Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής

Το μάθημα παρακολουθεί τις μεταβολές που υφίσταται το κοινωνικό ζήτημα από τη Μεσαιωνική Δύση στις σύγχρονες κοινωνίες. Εξετάζει πως από το μεσαιωνικό ήθος της φτώχειας που επηρεάζεται από το χριστιανικό μήνυμα και σύμφωνα με το οποίο η φτώχεια αποτελεί πνευματική αρετή και γίνεται αποδεκτή όταν αποτελεί προϊόν ελεύθερης επιλογής, περνάμε το 19ο αιώνα στη φιλελεύθερη αντίληψη περί ατομικής ευθύνης και περί εκούσιας φτώχειας, της φτώχειας ως κοινωνικής συμπεριφοράς. Εξετάζει ακόμη, στα πλαίσια του 19ου αιώνα, πως αναπτύσσεται η αγαθοεργός δράση που προσλαμβάνει τη μορφή της φιλανθρωπικής κίνησης, καθώς επίσης και την ανάπτυξη της εργοδοτικής κηδεμονίας. Εξετάζει επίσης την πρόκληση του σοσιαλισμού και πως ο φόβος της κοινωνικής σύγκρουσης οδηγεί στην υιοθέτηση των πρώτων κοινωνικών νόμων στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα, καθώς επίσης και την εργασία των γυναικών και τις αντιστάσεις που αυτή συνάντησε τον 19ο αιώνα. Εξετάζει τέλος, τη συγκρότηση του κράτους πρόνοιας μεταπολεμικά, τη νεοφιλελεύθερη κριτική του, την κριτική σκέψη του Μισέλ Φουκώ και την φεμινιστική αμφισβήτηση των δεκαετιών 1970 και 1980.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510181
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται