Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της συγκρότησης (οργάνωση, χρηματοδότηση, και διαχείριση) του συστήματος κοινωνικής προστασίας (κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια) και των σύγχρονων προβλημάτων που "επενδύουν" την λειτουργία του. Το μάθημα πραγματεύεται τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας, τις σχέσεις οικονομίας και κοινωνικής προστασίας, τη χρηματοοικονομική λειτουργία του συστήματος κοινωνικής προστασίας, την κρίση της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τη σύγκριση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κωδικός Γραμματείας
510428
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται