Εισαγωγή στην Κοινωνική Πληροφορική

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις  ενότητες: υλικό-περιφερειακές συσκευές  ενός υπολογιστικού συστήματος, ανάλυση της δομής και των λειτουργιών του λειτουργικού  συστήματος, διαδίκτυο: Γενικές έννοιες, φυλλομετρητής ιστού, πύλες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης, εφαρμογές βιβλιογραφικής αναζήτησης και στο πακέτο MS-OFFICE (Ms-Word, Ms-Excel,Ms-Powerpoint).

 Η κοινωνική πληροφορική αναφέρεται στο σώμα της συστηματικής έρευνας   σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές των ΤΠΕ. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της "πρόσβασης στο Διαδίκτυο" με τρόπους που συμβάλλουν στην προώθηση πολιτικών για τη μείωση του "ψηφιακού χάσματος", πώς μπορούν οι οργανισμοί να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά δίκτυα υπολογιστών για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες τους να μοιράζονται σημαντικές πληροφορίες, σε ποιο βαθμό και όταν οι εξελίξεις στις ΤΠΕ ενθάρρυναν τα "γραφεία χωρίς χαρτιά", πότε μπορούν οι ΤΠΕ στις τάξεις να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μέσα, όπως τα βιβλία, και πότε οι αντικαταστάσεις αυτές είναι πιθανό να είναι δαπανηρές και παιδαγωγικά ενοχλητικές, πώς η κοινωνική πληροφορική μπορεί να ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών προγραμμάτων και μαθημάτων που επικεντρώνονται στις ΤΠΕ και στην κοινωνική και οργανωτική αλλαγή.

Κωδικός Γραμματείας
510425
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται