Συγκρότηση Κράτους στην Νεωτερικότητα

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που εστιάζουν στις διαδικασίες συγκρότησης κράτους στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Λατινική Αμερική και η Ασία. Μέσα από τη μελέτη κλασικών κειμένων θα εξετάσουμε ποιος συνδυασμός συνθηκών ενθαρρύνει τη θεμελίωση των τριών βασικών κρατικών μηχανισμών: του δημοσιονομικού μηχανισμού, του δικαστικού μηχανισμού και του στρατιωτικού μηχανισμού. Επιπλέον έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη οικειοποιούνται τον χώρο και τον χρόνο και αναπτύσσουν  οργανωτικές ικανότητες εξόρυξης και καταστολής. Στη συνέχεια το σεμινάριο θα εστιάσει στο πώς οι παραπάνω μηχανισμοί αντιδρούν ή προσαρμόζονται απέναντι στη διαδικασία εμπορευματοποίησης των οικονομίων, καθώς επίσης και τα πολιτικά αποτελέσματα που αυτή η διαδικασία παράγει στο επίπεδο των κρατικών δομών. Τέλος, θα εξεταστεί κατά πόσο οι διαδικασίες συγκρότησης των πρώιμων αυτών κρατών έχουν εφαρμογή σε σύγχρονες απόπειρες κρατικής ανασυγκρότησης.

Κωδικός Γραμματείας
510458
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται