Ανεργία και Πολιτική Απασχόλησης

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο φαινόμενο της ανεργίας, στην πολυμορφία που αυτό παρουσιάζει και στην πολλαπλότητα των προσδιοριστικών του παραγόντων και των θεωρητικών του προσεγγίσεων. Επιπρόσθετη επιδίωξη του μαθήματος είναι να παρουσιάσει όλα τα είδη πολιτικής απασχόλησης, να συζητήσει την αποτελεσματικότητά τους, να τα συσχετίσει με τις διαφορετικές θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας και να εξετάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, την εξέλιξή της και τα συστατικά της μέρη από μία θεωρητική και πολιτική σκοπιά.

 

Κωδικός Γραμματείας
510127
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται