Θεμελιώσεις της Κοινωνικής Πολιτικής: Θέματα δικαιοσύνης, ισότητας και δικαιωμάτων

Το σεμινάριο αυτό τοποθετείται στο χώρο της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και αφορά τα φιλοσοφικά και θεωρητικά θεμέλια που προϋποτίθενται τόσο στην ανάλυση όσο και στην διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών. Σκοπός του είναι η δυνατότητα στοχασμού και κατανόησης επάνω στις φιλοσοφικές και εννοιολογικές προϋποθέσεις και συνέπειες κάθε κοινωνικής πολιτικής μέσα από την κριτική προσέγγιση μιας σειράς διαφορετικών σύγχρονων στοχαστών (Rawls, Dworkin, Nozik, Sen, Sandel κ.ά.) και φιλοσοφικών προοπτικών (ωφελιμισμός, φιλελευθερισμός, κοινοτισμός, ελευθερισμός κ.ά.) που αφορούν τις σύγχρονες συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Το σεμινάριο θα έχει προσανατολισμό όχι μόνο εξηγητικό αλλά και κριτικό και θα περιλαμβάνει όλα ή κάποια από τα παρακάτω ζητήματα που θεωρούνται θεμελιώδη σε κάθε άρθρωση της κοινωνικής πολιτικής: 1) Έννοιες και θεωρίες δικαιοσύνης, 2) Έννοιες και θεωρίες ισότητας 3) Έννοιες ελευθερίας / επιλογής 4) Θεμελιώσεις των αξιών 5) Δικαιώματα – ιδιότητα του πολίτη 6) Συλλογικά αγαθά – ατομική ελευθερία / ευθύνη - κοινωνική αλληλεγγύη 7) Αρχές δίκαιης διανομής – αναδιανομής του πλούτου – φορολόγησης – κοινωνικής πρόνοιας 8) Κοινωνική μέριμνα: ποιοι, πότε, πως και γιατί την «αξίζουν»

Κωδικός Γραμματείας
510442
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται