Τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης και η διαχείρησή τους

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας, του ρόλου των αποθεματικών κεφαλαίων και τα οφέλη της ορθολογικής και συνετής διαχείρισής τους στην Κοινωνική Ασφάλιση. Το μάθημα πραγματεύεται το  ιστορικό και νομοθετικό πλαίσιο της δημιουργίας  και διαχείρισης των αποθεματικών κεφαλαίων καθώς και τις σύγχρονες εξελίξεις, νομοθετικές και διαχειριστικές, έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιασθεί η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του Συστήματος, η διαχείριση από τις εταιρίες διαχείρισης και την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και οι αποδόσεις που επέφεραν. Τέλος θα παρουσιασθεί η διαχείριση των αποθεματικών κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων διεθνώς  και θα συγκριθεί με το καθεστώς διαχείρισης στην Ελλάδα.

Κωδικός Γραμματείας
510431
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται