Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές που συντελούνται στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο και στις ανάγκες των φοιτητών/τριών.

Σε ότι αφορά το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, επισημαίνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν βρίσκεται σε ισχύ για φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (1/10/2021) στους κανόνες του νέου προγράμματος ολοκληρωτικά και χωρίς εξαιρέσεις ακολουθώντας την αντιστοιχία των ΥΠ μαθημάτων που έχει αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των δύο (2) σεμιναρίων. 

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες του ΠΠΣ ανά εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να ανατρέχουν στον Οδηγό Σπουδών του 2021-22, σελ.22-24. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι δεσμευτικό για τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία δηλώνονται κατά τα αντίστοιχα έτη που διδάσκονται (του πρώτου έτους το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος το δεύτερο έτος και το τρίτο έτος το τρίτο έτος).  Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες, στα δύο (2) πρώτα έτη σπουδών, αποκτούν γενικές βασικές γνώσεις οι οποίες τους επιτρέπουν να παρακολουθήσουν άνετα το πρόγραμμα του τρίτου και τέταρτου έτους, στη διάρκεια των οποίων ο στόχος είναι η απόκτηση πιο εξειδικευμένων γνώσεων. Με την επιλογή αυτή στα δύο (2) πρώτα έτη σπουδών, οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν την παρακολούθηση του συνόλου των (17) υποχρεωτικών μαθημάτων, η επιτυχής εξέταση των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.

Ειδικά οι φοιτητές/τριες που γράφτηκαν στο Τμήμα το 2016-2017 και πριν, θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος και των προηγούμενων ετών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για όσους/ες γράφονται στο Τμήμα για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα σπουδών για το πρώτο έτος περιλαμβάνει 10 υποχρεωτικά μαθήματα (5 μαθήματα το Α΄ εξάμηνο και 5 μαθήματα το Β΄ εξάμηνο) τα οποία αντιστοιχούν σε 6 ακαδημαϊκές μονάδες του συστήματος ECTS το καθένα. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος καθορίζεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους από τη Συνέλευση (Σ), ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα σπουδών του ακ. έτους 2021-2022 και εδώ για τον κανονισμό σπουδών 2021-2022.