ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936