Έναρξη του Executive Master’s in “Territorial Planning and Economic Development of rural Areas”- SmartAL (Erasmus+ Capacity building in Higher Education project) στην Αλβανία με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

Στις 18.01.2021 ξεκινά το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Territorial Planning and Economic Development of RuralAreas” από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τον Τιράνων. To ΠΜΣ εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KΑ2- SmartAl “Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture: Instruments, policies, strategies”, με συντονιστή το CIHEAM-IAM Montpellier και τη συμμετοχή του Παντείου Παν/μίου (επιστ. υπεύθ. καθ. Θ.Ανθοπούλου), του Université Paul Valery (Γαλλία), του Universität Ηohenheim (Γερμανία) από την πλευρά των χωρών της ΕΕ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Παν/μιο των Τιράνων, το Ευρωπαϊκό Παν/μιο των Τιράνων και το Παν/μιο FanS.Noli της Κορυτσάς από την Αλβανία (2017-2021).

Βασικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων τοπικής ανάπτυξης σε θέματα αποκεντρωμένης διοίκησης και χωρικής διακυβέρνησης, βιώσιμης διαχείρισης των εδαφικών πόρων, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από τις στρατηγικές, τεχνικές διαπραγμάτευσης και συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της πρόσφατης διοικητικής μεταρρύθμισης στην Αλβανία.

SmartAl

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus KA2- SmartAl εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το executive Master’s program εδώ