ΕΡΕΥΝΑ: Η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα

Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι να καταγράψει σε τι βαθμό εργαζόμενες και εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και σεξιστικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και πως μπορούν αυτές οι συμπεριφορές να εξαλειφθούν μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών. Συμπληρωματικά , η έρευνα θα προτείνει μέτρα και πρακτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα.

 

Επιστημονική Ομάδα:

  • Μαρία Στρατηγάκη, Αν. Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής
  • Μιχαλοπούλου Αικατερίνη, καθηγήτρια Μεθοδολογίας και Στατιστικής της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας,
  • Αρετή Μαυρομμάτη- Λαγάνη, υποψήφια διδάκτορας
  • Αναστασία Χαραλάμπη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια
  • Μπάμπης Παπακωνσταντίνου, πληροφορικός