Συμμετοχή του Τμήματος και του Εργαστηρίου STADA στο διεθνές συνέδριο SMTDA

Σημαντική ήταν η συμμετοχή του Τμήματος και του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (STADA Lab) στο 7ο διεθνές συνέδριο  SMTDA (7th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 7-10 Ιουνίου 2022. Πιο συγκεκριμένα οι ανακοινώσεις ήταν:

  1. M. Symeonaki, D. Parsanoglou and G. Stamatopoulou, Measuring transition smoothness into European labour market(s), 8 Ιουνίου 2022.
  2. E. Tsouparopoulou and M. Symeonaki, Refusal to participate in a survey as an indicator of reluctant responses, 8 Ιουνίου 2022.
  3. A. Yfanti, C. Michalopoulou, The demographic, social and regional “profile” of peoples’ perceptions of their social class: Evidence from the 7th wave of the World Values Survey, 2017-2020, 10 Ιουνίου 2022.
  4. A. Charalampi, C. Michalopoulou, C. Richardson, Exploring cross-national comparability of unidimensional constructs, 10 Ιουνίου 2022.
  5. C. Zerva and M. Symeonaki, Machine learning and natural language processing as social research tools: Applications and challenges, 10 Ιουνίου 2022.
  6. A. Kazani, G. Filandrianos, M. Symeonaki and G. Stamou Semantic integration of data: from theory to social research practice, 10 Ιουνίου 2022.
  7. G. Filandrianos, A. Kazani, D. Parsanoglou, G. Stamou and M. Symeonaki, Introducing an ontology of adolescents’ digital leisure, 10 Ιουνίου 2022.
  8. A. Symeonaki, M. Symeonaki, To read on not to read? Examining the relation between students’ well-being and their attitude towards reading, 10 Ιουνίου 2022.

Η καθηγήτρια του Τμήματος και διευθύντρια του Εργαστηρίου STADA Μαρία Συμεωνάκη ήταν chair στο Session: Advances in Social Research Methods.