Ασαφείς κλίμακες Likert.

Αγγελική Καζάνη
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ασάφεια των κλιμάκων Likert. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις των συγκεκριμένων κλιμάκων υποχρεώνουν τον ερωτώμενο να επιλέξει μόνο μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, οι οποίες μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική άποψη ή στάση του. Η θεωρία της ασαφούς λογικής και των ασαφών συστημάτων είναι το εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη της ασάφειας των κλιμάκων Likert. Στόχος λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η ασαφοποίηση της κλίμακας Likertτης έρευνας «Μακεδονία και Βαλκάνια, Ξενοφοβία και ανάπτυξη» που δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), η οποία περιλαμβανόταν στην έρευνα για να διερευνηθούν απόψεις και στάσεις απέναντι σε κοινωνικά στερεότυπα για τους «ξένους». Η ασαφοποίηση της κλίμακας διενεργήθηκε μέσα από τρία μεθοδολογικά βήματα. Αρχικά κατασκευάστηκε ένα υποθετικό ασαφές σύστημα, αφού πρώτα δόθηκε συγκεκριμένο όνομα σε κάθε μεταβλητή της κλίμακας. Στη συνέχεια, έγινε ασαφοποίηση των μεταβλητών εισόδου με την εξέταση των ραβδογραμμάτων συχνοτήτων της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά και παρουσίαση αυτών με τις αντίστοιχες ασαφείς διαμερίσεις, δίνοντας βαρύτητα στην εύρεση της δομής και των σχέσεων των μεταβλητών αυτών. Τέλος, κάνοντας χρήση της εμπειρικής γνώσης των επιστημόνων διατυπώθηκαν οι γλωσσικοί κανόνες οι οποίοι οδήγησαν στην περιγραφή του συστήματος της ξενοφοβίας, το οποίο αποδεικνύει την ασάφεια που περιέχεται στη συγκεκριμένη κλίμακα και ταυτόχρονα παρέχει μια άλλη προσέγγιση της μέτρησης της ξενοφοβίας.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Παντείου.

Επιβλέπων/ουσα
Μέλη τριμελούς επιτροπής
  • Καθ. Α. Καλαματιανού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ακαδημαϊκό Έτος
2009 - 2010