Ανδρέας Ντούνης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Ανδρέας Ντούνης (Αθήνα, 1982) είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα "Το νοσηλευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα μέσα από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ" και επιβλέπουσα την Καθ. Γ. Πετράκη.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Αθήνας εκπονώντας πτυχιακή εργασία με θέμα "Οι Προνοιακές Πολιτικές Ενίσχυσης των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών" (βαθμολογία Πτυχιακής Εργασίας | Άριστα).

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική», με Κατεύθυνση «Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Συνοχή», του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από όπου αποφοίτησε ως αριστούχος. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του είχε ως θέμα: "Κατάσταση Υγείας και Ανισότητες Υγείας στον Πληθυσμό της Ελλάδας".

Είναι ο ιδρυτής της καινοτόμας επιστημονικής ιστοσελίδας socialpolicy.gr, που ως πρωταρχικό στόχο είχε την ανάδειξη θεματικών κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας, και που εξελίσσεται σε μία σελίδα παρουσίασης και διάχυσης αρθρογραφίας στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών παρέχοντας ένα βήμα επιστημονικού διαλόγου και κοινωνικού προβληματισμού. Η πρωτοβουλία έχει οικοδομήσει σημαντικές εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες αλλά και σημαντικές αναφορές σε ακαδημαϊκές εργασίες, μελέτες και εκπαιδευτικά εγχειρίδια.

Είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Έχει εργασθεί ως εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο απασχόλησης την απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων της έρευνας πεδίου για το Πρόγραμμα RESCuE (Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (FP7) από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Απρίλιο του 2016. Επίσης, εργάσθηκε ως μεταφραστής στο Πρόγραμμα της Εθνικής Συμμετοχής RESCuE από Φεβρουάριο έως Μάιο 2017.

Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου «Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση 2).

Αποτέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής από το 2014-2016 και από το 2016-2018. Σε αυτές τις δύο θητείες συμμετείχε στην ομάδα εκπόνησης του Συλλογικού Έργου Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα | Ομάδα: Πολιτική Υγείας και αποτέλεσε συν-συγγραφέας της δεύτερης μελέτης του ΣΕΚΠ με τίτλο "Επαγγελματικές Προοπτικές Κοινωνικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς". Επίσης αποτέλεσε βασικό μέλος της συντακτικής ομάδας της Εφημερίδας Αρθρογραφίας "Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική". 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται συγκαταλέγονται η κοινωνιολογία της εργασίας και της υγείας, η παιδική ευημερία και η παιδική φτώχεια, η υπερχρέωση των νοικοκυριών, ζητήματα ισότητας των φύλων, η θεωρία του λόγου και κριτική ανάλυση λόγου και η εφαρμογή τους στην κοινωνική πολιτική και οι θεωρητικές προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνιολογία της Εργασίας | Κοινωνιολογία της Υγείας