Κωνσταντίνος Μπαλτατζής

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Κωνσταντίνος Μπαλτατζής είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο Κράτος και Δίκαιο στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, με λίαν καλώς, το 2016 και τον μεταπτυχιακό, επίσης με λίαν καλώς, το 2018, στο πρόγραμμα με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο κράτος και τους πολιτικούς θεσμούς των σοσιαλιστικών καθεστώτων του 20ού αιώνα.

Γνωστικό αντικείμενο
Κράτος και Δίκαιο