Χρίστος Παπαθεοδώρου

Καθηγητής

Ο Χρίστος Παπαθεοδώρου είναι Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και  Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία, στο Πανεπιστήμιο του Bath (MSc) και στο London School of Economics - LSE (PhD-διδακτορικό). Στο LSE πραγματοποίησε επίσης μεταδιδακτορική έρευνα. Έχει πολλές ακαδημαϊκές διακρίσεις και έχει εκλεγεί σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε άλλους επιστημονικούς φορείς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εστιάζονται σε θέματα πολιτικής οικονομίας της κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, διανομής και αναδιανομής του εισοδήματος, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μακροοικονομικού περιβάλλοντος και κοινωνικής προστασίας, σχέσης μεταξύ λειτουργικής και προσωπικής διανομής του εισοδήματος. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει (ως επιστημονικά υπεύθυνος) πολλά ερευνητικά έργα και μελέτες στα γνωστικά αυτά πεδία. Προσωπικές σελίδες: https://christospapatheodorou.com

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική