Δανάη Καλογερά

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Δανάη Καλογερά είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου (2009) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το University of Manchester της Αγγλίας, στον κλάδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διεθνούς Ανάπτυξης (MSc in Human Resources Management - International Development, 2010). Η 12ετής επαγγελματική εμπειρία της στον κλάδο της ελληνικής ναυτιλίας και ιδιαίτερα σε δύο από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας, αλλά και η καθημερινή επαφή της με το εργατικό δυναμικό αυτών, έδειξαν την αναγκαιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση νέων καινοτόμων εργαλείων στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ωθώντας την να ασχοληθεί με το coaching και την απόκτηση δύο σχετικών πιστοποιήσεων: Jungian Coaching (Povej na Glas / Σλοβενία, 2019) και Coaching in Organisations (Solutions Academy / Γερμανία, 2022), από εκπαιδευτικούς φορείς πιστοποιημένους από τον International Coaching Federation, τον επίσημο παγκόσμιο οργανισμό coaching. Το διδακτορικό της επιχειρεί να ερευνήσει τον πολυδιάστατο κλάδο των εργασιακών σχέσεων και της χρήσης νέων μεθόδων (π.χ. coaching) που θα βελτιώσουν την ποιότητα εργασίας και θα ενιχύσουν το αίσθημα ικανοποίησης που απορρέει από την εργασία.

Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εργασιακές Σχέσεις, Coaching, Ναυτιλία