Βασίλειος-Λεωνίδας Κορομπίλιας

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Βασίλης Κορομπίλιας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας με έμφαση στην κοινωνική θεωρία στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έλαβε πτυχίο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από όπου αποφοίτησε με άριστα. Ακολούθως, ολοκλήρωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη σύγχρονη κοινωνική θεωρία και περιλαμβάνουν το υποκείμενο και την ανάλυση της εξουσίας, όπως και συναφή θέματα από την πολιτική θεωρία. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση της γαλλικής. Έχει εργαστεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνιολογία με έμφαση στην Κοινωνική Θεωρία