Βασίλειος Κουλούρης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Βασίλης Κουλούρης γεννήθηκε στην Κέρκυρα αλλά ζει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Το 2020 τελείωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής»  του Τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, έχοντας μελετήσει, επεξεργαστεί και εισηγηθεί νομοθετικές ρυθμίσεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής (2010-2018). 

Έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών φορέων, πρόεδρος και μέλος επιστημονικών επιτροπών για τη μεταρρύθμιση σημαντικών παραμέτρων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση διακρατικών διμερών συμβάσεων και έχει δημοσιεύσει μελέτες για το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται ζητημάτων σχετικών με την επίδραση της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη,  ρομποτική κ.λπ.) και των επακόλουθων αλλαγών στην οικονομία και την εργασία (π.χ. διαδικτυακές πλατφόρμες  πώλησης αγαθών και υπηρεσιών) στην εξέλιξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης  

Είναι υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα διατριβής «Η εξέλιξη του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης: προοπτικές και προσαρμογές» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Διονύση Γράβαρη.

Γνωστικό αντικείμενο
4η βιομηχανική επανάσταση και κοινωνική ασφάλιση