Μαρία Κορασίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Μαρία Κορασίδου γεννήθηκε το 1959 στη Δράμα. Σπούδασε στην Γαλλία Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα (1995, 2000: Εκδόσεις Τυπωθύτω – Γιώργος Δαρδανός), Όταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (2002: Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός). Είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής.

Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής