Νικόλαος Σκλαβενίτης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Νίκος Σκλαβενίτης ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι κάτοχος ΜA στο αντικείμενο Sociology of Culture του Τμήματος Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου του Essex και είναι απόφοιτος του ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής κύριος επιβλέποντας είναι ο Αν. Καθηγητής Κ. Δημουλάς. Το θέμα που πραγματεύεται αφορά τις πολιτικές για τις ευάλωτες ομάδες του φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με τις ομάδες πίεσης, την οργάνωση και την κουλτούρα της κρατικής δομής και τις συνέπειές τους στις πολιτικές πρόνοιας.

Έχει εργαστεί σε ιδιωτική εταιρεία κοινωνικών ερευνών ως ερευνητής πεδίου και στο ιστορικό αρχείο Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974. Ύστερα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με αυτή την ιδιότητα έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση εκθέσεων και μελετών για την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής της διάστασης, και την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε πανευρωπαϊκές ομάδες εργασίας του Δικτύου Ευρυδίκη (του Ευρωπαϊκού Δικτύου πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές στην Ευρώπη).

Γνωστικό αντικείμενο
Πολιτική Κοινωνιολογία