Βασιλική Ψαρέλη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Βασιλική Ψαρέλη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο των Πολιτικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία (2004) στο ΤΕΙ Αθήνας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), ολοκληρώνοντας παράλληλα το τμήμα γενικών μεταφραστικών σπουδών αγγλικής γλώσσας του Βρετανικού Συμβουλίου της Αθήνας, ενώ έχει εξειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή και στις μαθησιακές δυσκολίες (2013) από το ετήσιο σεμινάριο εξειδίκευσης του Κέντρου Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το 2017 περάτωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου στο ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική: μέθοδοι και εφαρμογές» με ειδίκευση στην «Κοινωνική προστασία και κοινωνική συνοχή».  Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά τις Πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης. Έχει πολυετή εμπειρία ως Κοινωνική Λειτουργός και έχει εργαστεί σε πληθώρα φορέων κοινωνικής προστασίας. Εργάζεται ως Εργασιακή Σύμβουλος στον ΟΑΕΔ.

Γνωστικό αντικείμενο
Πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης