Πιλοτική Απογραφή Αστέγων στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Ηρακλείου, Ιωαννιτών και Ν.Ιωνία

Αντικείμενο του έργου ήταν η διενέργεια πιλοτικής έρευνας καταγραφής των αστέγων δρόμου και σε δομές φιλοξενίας σε 5 δήμους προκειμένου να διαμορφωθεί πρόταση ανάπτυξης μόνιμου μηχανισμού περιοδικής καταγραφής των αστέγων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το έργο υλοποιήθηκε το 2018 με τη συμμετοχή 105 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και 239 εθελοντών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 μήνες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΠΡΑΞΗ: MIS 5001354