Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής (ΦΕΚ ίδρυσης) έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα πλούσια δράση στον χώρο της κοινωνικής έρευνας, και ειδικότερα σε ζωτικούς χώρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής ως μετεξέλιξη του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής έχει ως σκοπό:

 • Τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σε θέματα κοινωνικής μορφολογίας, δημογραφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, κοινωνικής γεωγραφίας, εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής.
 • Την παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί: α) να διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος, β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της και γ) να καταστήσει προσιτή την επιστημονική γνώση και τους επιστημονικούς προβληματισμούς στον ευρύτερο εκτός του Πανεπιστημίου χώρο.

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής  έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα πλούσια δράση σε χώρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής όπως η εκπαίδευση, απασχόληση, μετανάστευση, φύλο, οικογένεια, κοινωνικές αλλαγές στην ύπαιθρο, κ.ά., με ερευνητικά προγράμματα, διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια, αρθρογραφία σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, εκδόσεις βιβλίων. 

Στο Εργαστήριο λειτουργεί Αναγνωστήριο, με περισσότερους από 2.500 καταλογογραφημένους τίτλους σε θεματικές της Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα. 

Μεταξύ αυτών, διαθέτει όλη τη σειρά βιβλίων των Εκδόσεων Gutenberg- Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής (πλέον των 45 βιβλίων), τα οποία έχουν συγγράψει και επιμεληθεί μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και του Εργαστηρίου, και προέρχονται από το υλικό ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και από τους κύκλους των διαλέξεων και τα Συνέδρια του Τμήματος.

Επιστημονική Επιτροπή

 • Διευθύντρια: Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου
 • Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Διονύσιος Γράβαρης
 • Μέλη:
  • Αν. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη
  • Αγγελική Αθανασοπούλου (ΕΔΙΠ)
  • Επ. Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 134