Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα

Η ερευνητική πρόταση με τίτλο "Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα" με ακαδημαϊκή σύμβουλο την Αναπ. Καθ. Μ. Συμεωνάκη και ερευνητές τον κ. Δ. Παρσάνογλου (Διδάσκων ΕΣΠΑ στο Τμήμα και ερευνητή του Εργαστηρίου Φύλου) και την Υ/Δ κ. Γ. Σταματοπούλου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πράξης: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’.

Budget
41500 €
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρουάριος 2020
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Μάιος 2022