Κοινωνική Ασφάλιση 

Το μάθημα επιδιώκει παρέχει γνώσεις και ικανότητες κριτικής αποτίμησης στους/στις φοιτητές/τριες σχετικά με τον πολύμορφο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, τις θεωρήσεις του φαινομένου της κοινωνικής ασφάλισης σε ένα περιβάλλον κρίσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τις συνέπειες των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη λειτουργία της κοινωνικής αλληλεγγύης και των αποτελεσμάτων της και την ανάδειξη των διαρκών προσαρμογών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο νέο εργασιακό και οικονομικό πλαίσιο. To περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: κανόνες οργάνωσης συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η αρχιτεκτονική του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης: το νέο μοντέλο οργάνωσης της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και η νέα αρχιτεκτονική των δημόσιων συντάξεων, η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, οικονομική βιωσιμότητα και ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα πριν και μετά την κρίση, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση υγείας και ανεργίας, η ασφάλιση των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, τάσεις αμφισβήτησης του δημόσιου και υποχρεωτικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, νέες μορφές ανταπόδοσης και αλληλεγγύης υπό το φως των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό τομέα στην ΕΕ, το σύστημα των «πολλαπλών πυλώνων» ασφάλισης και ο ρόλος της επαγγελματικής ασφάλισης.

Αξιολόγηση:  Προφορική εξέταση

Κωδικός Γραμματείας
51Μ219
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται