Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η συγκριτική προσέγγιση ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής σε χώρες της Ευρώπης, με έμφαση στις επιδράσεις της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση συζητούνται οι βασικές αρχές του πεδίου μελέτης της Συγκριτικής Εκπαίδευσης, και αναλύονται και ερμηνεύονται οι πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων/διά βίου μάθηση στην Ευρώπη, με έμφαση σε ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης, πρόσβασης και συμμετοχής, σύνδεσης με την αγορά εργασίας, διεθνοποίησης κ.λπ.

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία 

Κωδικός Γραμματείας
51M205
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται