Ελένη Πρόκου

Καθηγήτρια

Η Ελένη Πρόκου είναι καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σπούδασε Επιστήμες της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Διοίκησης στην Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας. Το διδακτορικό της δίπλωμα σε θέματα Συγκριτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής το έλαβε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο επικεντρώνεται στην ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών στα πεδία της ανώτατης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων / διά βίου μάθησης, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στη σύζευξη της εκπαιδευτικής και της κοινωνικής πολιτικής. 

Γνωστικό αντικείμενο
Εκπαιδευτική Πολιτική