Κοινωνική Πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στόχο έχει την εμβάθυνση του θεωρητικού προβληματισμού μέσω της ανάλυσης των εκφάνσεων της κοινωνικής πολιτικής στο τοπικό επίπεδο. Αναλύονται οι τοπικές παρεμβάσεις με αναφορά στους ευρύτερους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και στους μετασχηματισμούς που αυτοί υποβάλλονται στο σύγχρονο περιβάλλον. Εξετάζονται περιπτώσεις κατά κύριο λόγο από τον ευρωπαϊκό χώρο συγκριτικά με τις μεταβολές σε εθνικές και υπερ-εθνικές μεταβολές στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. 

 

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51M216
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται