Χριστόφορος Σκαμνάκης

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Χριστόφορος Σκαμνάκης είναι σήμερα επίκουρος καθηγητής. Σπούδασε κοινωνική πολιτική και ανθρωπολογία και το 2003 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το 2004 έως το 2018 δίδαξε στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ερευνητικό του έργο εντοπίζεται στα ζητήματα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας με έμφαση τις μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, ειδικά στο τοπικό επίπεδο. Οι μελέτες του αφορούν τις διαδικασίες και πρακτικές που εθνικές και υπέρεθνικές πολιτικές απολήγουν στους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας στο τοπικό επίπεδο και τις παρεμβάσεις των φορέων της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα εργάζεται στη μελέτη της υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής μέσω της μικρο-ανάλυσης των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική