Ανεργία, Πολιτικές Αγοράς Εργασίας και Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης

Το μάθημα εισάγει στις μεθόδους σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών απασχόλησης, αφού τα είδη των πολιτικών ταξινομηθούν ανάλογα με τους στόχους τους και το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της ανεργίας που τα υπαγορεύει. Ειδικότερα διακρίνει την παραδοσιακή αξιολόγηση προγραμμάτων από τη στοχοθετημένη αξιολόγηση πολιτικών, τη μικροοικονομική από τη μακροοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων και παρουσιάζει τις πειραματικές και μη πειραματικές μεθόδους αξιολόγησης.

Αξιολόγηση: Γραπτή Εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51M224
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται