Μετανάστευση και Εργασία

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνεις τις εξής ενότητες: α) θεωρητικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης – μεταναστευτικής πολιτικής, β) ιστορικές αναδρομές, γ) μικρο-μακρο προσεγγίσεις των ανισοτήτων και των προβλημάτων προστασίας των μεταναστών/τριών και δ) οικιακές εργάτριες, οικοδόμοι, εργάτριες στη βιομηχανία sex.

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία.

 

Κωδικός Γραμματείας
51Μ222
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Δεν διδάσκεται