Απόστολος Καψάλης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Ο Απόστολος Καψάλης είναι Νομικός-εργατολόγος, κάτοχος Πτυχίου από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο (DEA Droit Social) από τη Νομική Σχολή Robert Schuman του Στρασβούργου της Γαλλίας. Ολοκλήρωσε με Άριστα τη Διδακτορική του Διατριβή στο θέμα της Εργασίας των μεταναστών στην Ελλάδα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γιάννη Κουζή. Υπό την επίβλεψη του ίδιου καθηγητή εκπονεί μεταδιδακτορική διατριβή στο εν λόγω Τμήμα ως κρατικός υπότροφος (ΙΚΥ) στο θέμα Περιστασιακή απασχόληση, μετανάστευση και αδήλωτη εργασία στον αγροτικό τομέα

Διδάσκει ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για τη μετανάστευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης διδάσκει Εργασιακές Σχέσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εργάζεται ως Ερευνητής εργασιακών σχέσεων στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ, ενώ έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας, 2015). 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: συλλογικές και ατομικές εργασιακές σχέσεις, αδήλωτη εργασία, παραβατικότητα στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικό κίνημα, μεταναστευτική πολιτική, πολιτικές ένταξης, διακρίσεις στην απασχόληση.