Νέες μορφές εργασίας: Η εργασία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Λεοντσίνη Ιωάννα
Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διπλωματική επιχειρεί να διερευνήσει μία από τις νέες μορφές εργασίας της εποχής μας, την εργασία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Στην εργασία γίνεται μία προσπάθεια κατανόησης της ψηφιακής πλατφόρμας και των ατόμων που προσφέρουν την εργασία τους  μέσω αυτής, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει αυτή η μορφή εργασίας στονεργαζόμενο.

Τα στοιχεία αντλούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα λιγοστά διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα.

Επιβλέπων/ουσα
Μέλη τριμελούς επιτροπής
Ακαδημαϊκό Έτος
2017 - 2018